• قابلیت نصب سریع
  • راه اندازی سریع
  • سهولت در برنامه پذیری
  • ارتباط بی سیم
  • اتصال ساده به PLC