اینورتر دلتا s-1-5kw-تكفاز

اينورترdelta vfd-s 1.5kw‌ ورودي تك فاز

كد VFD-015-S-21