اینورتر دلتا s-0-75kw-تكفاز

اينورترdelta vfd-s 0.75kw‌ ورودي تك فاز كد VFD-075-S-21

ميكرو درايو AC‌، درايوي مناسب براي كاربرد هاي عمومي.درايو مقرون به صرفه با كارائي هاي بالا براي مصارف عمومي.اين درايو بلحاظ پايين بودن صداي نويز فركانس كرير و همچنين سادگي در استفاده از كي پد معروف مي باشد.