اینورتر تکوMA 3.7KW‌ ورودي تك فاز

Teco 7200MA

وروردی سه فاز 440 ولت تا 75 Hp

– V / F، کنترل برداری