اینورتر دلتاM 0.75KW سه فاز

اينورترdelta vfd-m 0.75kw‌ورودي سه فاز كد VFD-007-M-43

درايو مايكرو داراي وكتور كنترل.سايز كوچك دستگاه موجب استفاده بسيار زياد در موارد قدرت متوسط و پايين گرديده است.درايو سري M داراي صدا  و نويز بسيار پايين و داراي نوآوري هاي متعدد در توليد درايو مي باشد.