LX1100 4kw تکفاز

LX1100 4kw تکفاز درایو فرکانسی تولید شده توسط متخصصان ایرانی، ورودی تکفاز، کارا، هوشمند و دارای قابلیت‌های فراروان با کاربری‌های متنوع.

LX1100 4kw تکفاز اینورتر تکفاز بسیار ساده و منعطف و کاربرپسند طراحی شده و تمامی امکانات مورد نیاز را با آخرین تکنولوژی روز دارا می‌باشد.