الكتروموتور abb 90 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa با کد فنی 280M2A و وزن 544 کیلوگرم موجود در بازار می باشد.