الکتروموتور ABB kw 37 / 1500 rpm

الكتروموتور abb 37 kw / 1400 rpm سه فاز سري m2qa با کارایی بالای 90 درصد و کیفیت ساخت بالا در گروه الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.