الكتروموتور abb 315 kw / 1400 rpm سه فاز از سري m2qa با کد فنی m2qa-335L2A و با متریال چدن در دسته الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.