الكتروموتور abb 30 kw / 1400 rpm سه فاز از مدل m2qa در گروه الکتروموتور های ولتاژ پایین می باشد که بسیار کاربردی و باکیفیت است.