الكتروموتور abb 22 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa با کد فنی 160L2A در گروه موتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.