الکتروموتورABB kw 200 / 3000 rpm

الكتروموتور abb 200 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa می باشد و با وزنی برابر بیش از یک تن و کد فنی 315L2B در بازار موجود می باشد.