الكتروموتور abb 160 kw / 3000 rpm سه فاز  از سري m2qa با کد فنی 315L2A و وزنی برابر 315 کیلوگرم در دسته الکتروموتور های با کیفیت بالا قرار دارد.