الكتروموتور abb 132 kw / 1400 rpm سه فاز از سري m2qa با وزنی بیش از یک تن در دسته موتور های ولتاژ پایین قرار دارد.