الکتروموتور ABB kw 11 / 3000 rpm

الكتروموتور abb 11 kw / 3000 rpm سه فاز از سري m2qa با جنسی از آلمینیوم در دسته موتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.