الکتروموتور ABB kw 0.37 / 1500 rpm

الكتروموتور abb 0.37kw / 1400 rpm سه فاز با مدل m2qa از الکتروموتور های ولتاژ پایین محسوب می شود و با کیفیت ساخت بالایی در بازار موجود می باشد.