اینورتر ال اسiv5-md 7.5kw سه فاز

کد فنی : SV075IV5-MD

اينورتر ls iv5-md 7.5kw‌ كد 
سه فاز با ولتاژ 200~230 V و توان 2.2~37KW
سه فاز با ولتاژ 380~480 V و توان 2.2~375KW