اینورتر ال اس iv5-md 5.5kw سه فاز

کد فنی : SV055IV5-MD

اينورتر ls iv5-md 5.5kw‌