اینورتر ال اس iv5-md 3.7kw سه فاز

کد فنی : SV037IV5-MD

اينورتر ls iv5-md 4kw‌