iv5-md 22kw سه فاز

تماس بگیرید

کد فنی : SV0220IV5-MD

اينورترls iv5-md22kw‌  
سه فاز با ولتاژ 200~230 V و توان 2.2~37KW
سه فاز با ولتاژ 380~480 V و توان 2.2~375KW