اینورتر ال اس iv5-md 2.2kw سه فاز

کد فنی : SV022IV5-MD

اينورترls iv5-md2.2kw‌