اینورتر ال اس iv5-md 15kw سه فاز

کد فنی : SV0150IV5-MD

اينورتر ls iv5-md 15kw‌