اینورتر ال اس ig5 2.2kw تكفاز

کد فنی :  SV022IG5A-2

اينورتر ls ig5 2.2 kw‌ورودي تكفاز