کد فنی : SV185IG5A-4

اينورتر ls ig5 18.5 kw‌ورودي سه فاز