کد فنی : SV150IG5A-4

اينورتر ls ig5 15 kw‌ورودي سه فاز