کد فنی : SV004IG5A-4

اينورتر ls ig5 0.37 kw‌ورودي سه فاز