کد فنی : SV008IC5-1F

اینورتر ls ic5 0.75 kw‌ ورودی تکفاز