اينورتر invt gd10 2.2kw ورودي سه فاز

كد GD10-2R2G-4-B