اینورتر اینوت gd10 2.2kw تكفاز

3,822,000 تومان

اينورتر invt gd10 1.5kw ورودي تكفاز

كد GD10-2R2G-2-B