اينورتر invt gd10 1.5kw ورودي سه فاز

كد GD10-1R5G-4-B