اینورتر دلتاEL 0.37KWتكفاز

اينورتر delta 0.37kw vfd-el ورودي تكفاز VFD-004-EL-21

درايوي با قابليت هاي بالا،  عملكرد قوي  و كاربردي وسيع در صنايع