اینورتر دلتاE 0.37KWتكفاز

اينورتر delta 0.37kw vfd-e ورودي تكفاز VFD-004-E-21

درايوي با قابليت هاي بالا، عملكرد قوي و كاربردي وسيع در صنايع