اینورتر دلتاCP2000 37KW سه فاز

اينورتر delta 37kw vfd-cp2000 ورودي سه فاز VFD-370 CP2000

درايو CP2000 توليدي شركت دلتا، محصولي  كاهش دهنده مصرف انرژي و درايوي وكتور كنترل دار براي مصارف تهويه مطبوع، پمپ و فن طراحي و توليد گرديده است.

اين محصول تمام نياز شما را بلحاظ داراي بودن تمام قابليت هاي مورد نياز از قبيل دارا بودن PID Control، مجهز بودن به وكتور كنترل، كنترل برداري چند منظوره ، و داراي بودن قابليت هاي سافت استارت، براي  كاربرد هاي سنگين صنعتي ، برآورده مي سازد.