اینورتر اینوت chv110 37kw سه فاز

اینورتر invt chv110 37kw ورودی سه فاز