اینورتر اینوت chv110 30kw سه فاز

اینورتر invt chv110 30kw ورودی سه فاز