اینورتر اینوت chv100 132kw سه فاز

اینورتر invt chv100 132kw ورودی سه فاز