اینورتر اینوت chf100 5.5kw سه فاز

اینورتر invt chf100a 5.5kw ورودی سه فاز 

رنج فركانسي ورودي : 47 تا 53 هرتز
رنج ولتاژ خروجي : صفر تا ولتاژ نامي ورودي
رنج فركانس خروجي : 0 تا 400 هرتز
مد كنترل : V/F كنترل و كنترل برداري بدون سنسور
كنترل گشتاور بصورت كنترل برداري بدون سنسور
پشتيباني از حالت PNP ‌و NPNدر وردي هاي ديجيتال
ظرفيت اضافه بار : 60 ثانيه با 150 درصد جريان امي و 10 ثانيه با 180 درصد جريان نامي
رنج تنظيم سرعت : 1:100
فركانس كرير : 15 50 كيلوهرتز
منابع رفرنس فركانس: كي پد كنترل، ورودي آنالوگ، ورودي HDI، ارتباط سريال، سرعت پله اي، PID و PLC ساده داخلي
تابع كنترل PID
PLC ساده داخلی و تابع سرعت پله ای : تا 16 سرعت قابل تنظیم

over load : 60s with 150% of rated current, 10s with 180% of rated current