اینورتر دلتاC200 2.2KW تكفاز

اينورترdelta vfd-c200 2.2kw‌ورودي تك فازVFD-022-CB-21

VFD-C200  يك درايو هوشمند مجهز به وكتور كنترل مي باشد كه كنترل هاي همه كاره اي را براي موتور ها فراهم آورده و داراي PLC  داخلي با ظرفيتي برابر 5000 استپ مي باشد.

اين درايو براي شرايط سخت داراي كاربردي مناسب ميباشد كه از طريق مقاوم سازي در برابر حرارت و گرد غبار ،شرايط حفاظتي قوي را فراهم آورده است.