نام تجاری : آویبرو
کد سهام : AVM90015
دوره گارانتی : 12 ماه
وزن (کیلوگرم) : 30.40 کیلوگرم
برق : سه فاز
فرکانس (هرتز) : 50 هرتز
کلاس عایق : کلاس F (155 درجه سانتی گراد)
سرعت موتور (D / D) / تعداد قطبها (P) : 1.500 D / D / 4 قطب
دمای محیط (ºC) : -30ºC …+40ºC
قدرت (کیلووات) : 0.55 کیلو وات
لحظه استاتیک (کیلوگرم) : 354،60 کیلوگرم
جریان نامی (V) : 400 ولت
نیروی گریز از مرکز (کیلوگرم / F) / (KN) : 892.00 کیلوگرم / F / 8.75 کیلو نیوتن
حفاظت مکانیکی : IP 65-7