نام تجاری : آویبرو
کد سهام : AVM200015
دوره گارانتی : 12 ماه
وزن (کیلوگرم) : 49.70 کیلوگرم
برق : سه فاز
فرکانس (هرتز) : 50 هرتز
کلاس عایق : کلاس F (155 درجه سانتی گراد)
سرعت موتور (D / D) / تعداد قطبها (P) : 1.500 D / D / 4 قطب
دمای محیط (ºC) : -30ºC …+40ºC
قدرت (کیلووات) : 1.30 کیلو وات
نیروی گریز از مرکز (کیلوگرم / F) / (KN) : 2.137.00 کیلوگرم / F / 20.96 کیلو نیوتن
جریان نامی (V) : 400 ولت
لحظه استاتیک (کیلوگرم) : 849،60 کیلوگرم
حفاظت مکانیکی : IP 65-7