اینورتر دانفوسAQUA 4KW سه فاز

اينورترdanfoss aqua 4kw‌ورودي  سه فاز كد P4K0
مديرت سيستم هاي آبرساني و فاضلاب با قابليت هاي بسيار و كاربرد آسان
شركت دانفوس به صورت حرفه اي و با توجه به نياز سيستم هاي آب و فاضلاب و آبرساني ،اين نوع كنترل دور موتور را در رنج هاي وسيعي از توان هاي مختلف و با قابليت هاي بسيار متنوع و استاندارد توليد نموده است.اين نوع درايو بهره برداري آسان از سيستم هاي مرتبط با انتقال آب و آب و فضلاب را با كمترين هزينه فراهم مينمايد.