اینورتر دانفوسAQUA 0.55KW سه فاز

اينورترdanfoss aqua 0.55kw‌ورودي  سه فاز

كد PK55