اینورتر تکوa510 1.5KW‌ ورودي سه فاز

Teco A510 Series:

درايو A510  توليدي شركت تكو درايوي داراي وكتور كنترل و در صورت استفاده از كارت انكودر فيدبك ،كاملا حلقه بسته(Full Closed-Loop) مي باشد.