کد فنی : HCI634H

تیپ موتور HCI634H

دارای توان دائم 728KW  و  910kva