ژنراتور استمفورد910kva تیپ موتور HCI634H

کد فنی : HCI634H

این ژنراتور با تیپ موتور HCI634H دارای توان دائم 728KW  و  910kva می باشد .