ژنراتور استمفورد800kva تیپ موتور HCI634G

کد فنی : HCI634G

این ژنراتور با تیپ موتور HCI634G دارای توان دائم 640KW  و  800kva می باشد .