کد فنی : HCI634G

تیپ موتور HCI634G

دارای توان دائم 640KW  و  800kva