اینورتر اینوت 7.5kw gd100 ورودی سه فاز

اينورتر 7.5kw invt gd100 سه فاز