کد فنی : PI044D

تیپ موتور PI044D

دارای توان دائم 6KW  و  7.5kva