کد فنی : SLG354F

ژنراتور با تیپ موتور SLG354F

دارای توان دائم 536KW  و  670kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور670kva Stamford Power تیپ موتور SLG354F