کد فنی : HCI544F

تیپ موتور HCI544F

دارای توان دائم 536KW  و  670kva