ژنراتور استمفورد670kva تیپ موتور HCI544F

کد فنی : HCI544F

این ژنراتور با تیپ موتور HCI544F دارای توان دائم 536KW  و  670kva می باشد .