کد فنی : SLG354FS

ژنراتور با تیپ موتور SLG354FS

دارای توان دائم 500KW  و  625kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور625kva Stamford Power تیپ موتور SLG354FS